Northern Ireland Assembly Flax Flower Logo

Vaše Zhromaždenie

Committee for the Environment
Committee foe Education and Learning
Committee for Agriculture
 
Committee for Health, Social Services and Public Safety
Committee for Social Development
    Commonwealth Day

Sme tu pre Vás

Zhromaždenie …

predstavuje výkonnú vládnu moc v Severnom Írsku. Zhromaždenie má moc vydávať zákony v široko-rozsiahlych oblastiach, vrátane vo veciach bytovej politiky, školstva, zdravotníctva, poľnohospodárstva a životného prostredia. Zhromaždenie zasadá v Parlamentnej budove (Parliament Buldings), v Belfaste.

Členovia zákonodarného Zhromaždenia (Members of the Legislative Assembly) (ďalej ako ČZZ) …

sú zvolení ľudom Severného Írska. Počet ČZZ je 108, 6 z každých 18 volebných obvodov v Severnom Írsku. Voľby zhromaždenia sa konajú každé štyri roky.

Úloha ČZZ zahrňuje schvaľovanie zákonov a kontrolu výkonu ministrov a ich vládnych rezortov.

Plenárne zasadania…

sú úplné schôdze Zhromaždenia v snemovni. ČZZ počas zasadania schvaľujú zákony a debatujú o otazkách týkajúcich sa ľudí Severného Irska. Plenárne zasadania sa držia každý pondelok a utorok a sú v priamom prenose na webstranke zhromaždenia. Plenárne zasadanie si môžete pozriet i z verejnej galérie s výhliadkou na snemovňu.

Členovia výboru Zhromaždenia …

sú v pracovných skupinách, kde v každej skupine je 11 členov a každý člen sa špecializuje v určitej oblasti prace. Členovia preverujú návrhy zákonov, kontrolujú pôsobnosť ministrov a ich vládne resorty a skúmajú veci týkajúce sa výkonnosti zhromaždenia.

Od roku 2007 sa členovia výboru zišli so stovkami ľudí a poradili sa o rôznych otázkach týkajucich sa ľudí Serverného Írska. Týmito otázkami sú zdravotné problémy, poplatky za vodu, testy do druhého stupňa Základnej Školy (school transfer tests), ceny plynu a electrickej energie, bezpečnosť cestnej premávky and prístup k ubytovaniu.

Členovia výboru sa obvykle schádzajú každý utorok, stredu a štvrtok. Ak si chcete vypočuť diskusiu ČZZ, je možné sa zúčastniť schôdze členov výboru.

Parlamentná budova…

je otvorená pre verejnosť od 9:00 do 16:00, pondelok až piatok. Priestory tejto impozatnej budovy si môžete pozrieť ak sa vopred dohodnete s ČZZ alebo s personálom vzdelávacích služieb.

Vaše Zhromaždenie…

poskytuje program prehliadok pre školy a skupiny, ktoré majú záujem sa dozvedieť viac o Zhromaždení Severného Írska. Systém tiež poskytuje vzdelávacie prostriedky na podporu výučby a vzdelávania.

Existuje i terénny program poskytujúci informácie o Zhromaždení pre komunity rôznych lokalít.

Sme tu pre Vá

Máte záujem získať viac informácií o Zhromaždení Severného Írska?

  • Navštívte webstránku na
    archive.niassembly.gov.uk
  • Zavolajte alebo pošlite e-mail s Vašími požiadavkami
  • Pozrite si zhromaždenie na plenárnom zasadaní v pondelok alebo štvrtok
  • Zúčastnite sa schôdzky členov výboru v parlamentnej budove alebo vo Vašej lokalite
  • Skontaktujte Vášho ČZZ a požiadajte ho o prehliadku parlamentnej budovy
  • Navštívte parlamentnú budovu (pondelok až piatok), taktiež aulu (Great Hall) a darčekový obchod

Public Information Office
Northern Ireland Assembly
Parliament Buildings
Belfast, BT4 3XX

Tel: 028 9052 1333
Fax: 028 9052 1966
E-mail: info@niassembly.gov.uk
Web: archive.niassembly.gov.uk

V prípade, že máte ďalšie otázky o Zhromaždení Severného Írska, prosím, skontaktujte našu kanceláriu pre styk s verejnosťou

Sme tu pre Vás

Slovak Translation