Northern Ireland Assembly Flax Flower Logo

Zgromadzenie Irlandii Północnej

Committee for the Environment
Committee foe Education and Learning
Committee for Agriculture
 
Committee for Health, Social Services and Public Safety
Committee for Social Development
    Commonwealth Day

W służbie społeczeństwu

Zgromadzenie Irlandii Północnej (Northern Ireland Assembly)…

jest zdecentralizowanym Rządem Irlandii Północnej. Posiada moc ustanawiania praw regulujących szeroki zakres przedmiotów, łącznie z gospodarką mieszkaniową, zatrudnieniem, oświatą, zdrowiem, rolnictwem oraz środowiskiem. Zgromadzenie zbiera się w Budynkach Parlamentu w Belfaście.

Członkowie Zgromadzenia Ustawodawczego (MLA – Members of the Legislative Assembly)…

wybierani są przez mieszkańców Irlandii Północnej. Zgromadzenie składa się ze 108 członków, po 6 z każdego z 18 okręgów wyborczych Irlandii Północnej. Wybory do Zgromadzenia odbywają się co cztery lata.

Do obowiązków Członków Zgromadzenia Ustawodawczego należą m.in. ustanawianie prawa oraz kontrola pracy ministrów i ministerstw.

Sesje plenarne…

to pełne zebrania Zgromadzenia w sali posiedzeń. Członkowie Zgromadzenia Ustawodawczego debatują podczas nich nad sprawami dotyczącymi mieszkańców Irlandii Północnej, a także ustanawiają prawo. Sesje plenarne odbywają się w poniedziałki oraz wtorki i transmitowane są na żywo na stronie internetowej Zgromadzenia. Sesje plenarne można również obserwować z galerii dla publiczności z widokiem na salę posiedzeń.

Komisje Zgromadzenia…

to grupy robocze, składające się z 11 Członków Zgromadzenia Ustawodawczego. Każda komisja specjalizuje się w konkretnej dziedzinie. Komisje analizują propozycje nowych praw, weryfikują pracę ministrów oraz ministerstw, a także kontrolują sprawy związane z działalnością Zgromadzenia.

Od 2007 r. komisje Zgromadzenia spotkały się z setkami osób i rozważyły wiele różnych kwestii dotyczących mieszkańców Irlandii Północnej. Kwestie te obejmowały m.in. problemy zdrowotne, opłaty za wodę, szkolne egzaminy przejściowe, ceny energii elektrycznej, bezpieczeństwo drogowe oraz dostępność mieszkalnictwa.

Komisje mają zwykle zebrania we wtorki, środy i czwartki. Każdy zainteresowany może przyjść na posiedzenie komisji, aby posłuchać dyskusji Członków Zgromadzenia.

Budynki Parlamentu…

są otwarte dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Można zorganizować zwiedzanie imponującego gmachu Parlamentu, kontaktując się z Członkiem Zgromadzenia lub naszym Serwisem Edukacyjnym.

Zgromadzenie Irlandii Północnej…

oferuje program zwiedzania dla szkół i grup osób pragnących dowiedzieć się czegoś więcej na temat Zgromadzenia Irlandii Północnej. Serwis zapewnia również materiały edukacyjne jako pomoc w nauczaniu oraz uczeniu się.

Istnieje także społeczny program informacyjny, w ramach którego odwiedzane są lokalne społeczności i przedstawiane są informacje na temat Zgromadzenia.

W służbie społeczeństw

Czy chciał(a)byś dowiedzieć się czegoś więcej na temat Zgromadzenia Irlandii Północnej?

  • Odwiedź stronę internetową
    archive.niassembly.gov.uk
  • Zadzwoń do nas lub prześlij swoje zapytanie pocztą elektroniczną.
  • Obejrzyj sesje plenarne Zgromadzenia odbywające się w poniedziałki lub wtorki.
  • Przyjdź na posiedzenie komisji w Budynkach Parlamentu lub w Twojej okolicy.
  • Skontaktuj się z Członkiem Zgromadzenia, aby umówić się na zwiedzanie budynku.
  • Odwiedź Budynki Parlamentu (od poniedziałku do piątku) w celu obejrzenia Wielkiej Auli oraz wstąp do sklepu z upominkami.

Public Information Office
Northern Ireland Assembly
Parliament Buildings
Belfast, BT4 3XX

Tel: 028 9052 1333
Faks: 028 9052 1966
E-mail: info@niassembly.gov.uk
Strona internetowa: archive.niassembly.gov.uk

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Zgromadzenia Irlandii Północnej, prosimy o kontakt z Biurem Informacji Publicznej:

W służbie społeczeństwu

Polish Translation